Registeransvarige

LedLife Oy (Paketit.com)

Y-ID: 2928824-7

Cylindergränd 1

10620 Tammisaari

Den registeransvariga personens kontaktuppgifter

Richard Seuranen

E-post: info (at) paketit.com
Telefon: 040-5533908

Namnet på registreringen

LedLife Oy (Paketit.com) e-handels kund- och orderregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Genom att beställa Paketit.com från nätbutiken eller genom att köpa produkter på ett alternativt sätt, ger kunden tillstånd att spara nödvändig person- och kontaktinformation för order och annan information relaterad till beställningen till Paketit.com kund- och orderregister.

 • Kundens personliga information kan behandlas för följande ändamål:
 • kundservice och kundrelationshantering
 • kundservice utveckling
 • fakturering och insamling
 • Information
 • marknadsföring
 • statistik
 • affärsutveckling
 • kundundersökningar och andra frågor
 • andra liknande ändamål

 

Innehållet i registret:

 • kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • information om kundrelationer som fakturerings- och betalningsinformation, order och produktinformation
 • potentiell annan information som samlats in med kundens samtycke

 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är ett avtal, samtycke eller berättigat intresse.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för registret.

Dessutom kan viss information lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna, såsom redovisning och konsumentansvar.

Behandlingen av personuppgifter har tagit hänsyn till kraven i EU: s databeskyddsförordning (GDPR) som ska följas från den 25 maj 2018.

Rätten att kontrollera och radera personuppgifter

Enligt databeskrivningsförordningen har den registrerade rätten att kontrollera sina personuppgifter i företagsregistret och vid behov begära en korrigering. Dessutom har den registrerade rätten att begära avlägsnande av all information från alla Paketit.com kund- och orderregister (EU: s databeskyddsförordning (2016/679))

Regelbundna informationskällor

Kontaktinformationen lagras i e-handelsregistret när kunden köper i nätbutiken eller i ett separat faktureringsprogram, om kunden gör en alternativ order (t.ex. via e-post eller telefon).

Regelbunden information om data och överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi meddelar den personlig information till våra partners som hanterar logistik och betalningstjänster som de behöver för att möjliggöra vår online-butik

Principer för registersäkerhet

Kontrollansvarets informationssystem och filer skyddas normalt av de tekniska säkerhetsmetoderna som används. Tillgång till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas en medlem av registratorns personal vars status och uppgifter är kopplade till den licensen.